Scroll to top

Jazykový kurz pre deti
v predškolskom veku

Náš kurz nemčiny pre deti v predškolskom veku je jemný úvod do nemeckého jazyka pre malé deti vo veku od 4 rokov založený na živote ručnej bábky zajačika a nemeckých pesničiek, riekaniek a jazykových hier. Tento jazykový kurz pomáha deťom zvyknúť si na myšlienku nemeckého jazyka a vytvoriť si k nemu pozitívny vzťah.
Na hodinách sa sústreďujeme na vedenie detí prostredníctvom zábavy, atraktívnych a komunikatívnych cvičení a hier. Pracovné listy, ktoré deti na hodinách dostávajú poskytujú možnosť rozvinúť motorické schopnosti ako aj precvičovať nemecký jazyk. Deti si zlepšia koordináciu očí a rúk a rozvinú základné zručnosti potrebné pre písanie pomocou bludísk a vyfarbovacích aktivít. Na hodinách deti počítajú, nachádzajú rozdiely, hľadajú chýbajúce časti na obrázkoch.
Okrem bábky používame aj plagáty na aktuálne sviatky v roku, obrázkové kartičky, príbehy a hry na okorenenie lekcií a aby sme nabádali detičky voľne sa prejaviť a hrať v nemčine.

   Pre koho:   pre deti vo veku od 3-4 rokov do veku 6 rokov
   Frekvencia hodín:   2×40 min./týždeň
   Trvanie:   september – jún
   Forma výuky:   individuálne alebo skupinovo
   Poznámka:   Dieťa môže nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame  nové,  kratšie kurzy aj počas roka.

Máte záujem o naše kurzy?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.