Scroll to top

Jazykový kurz pre pokročilých – úroveň B1

Na tejto úrovni sa naučíte všetky hlavné jazykové štruktúry štandardnej reči (gramatika, vyjadrovacie prostriedky) prostredníctvom známych tém a situácií, s ktorými pravidelne prichádzate do styku v práci, vo voľnom čase atď.
Pri počúvaní budete rozumieť zmyslu mnohých rozhlasových alebo televíznych programov o aktuálnych udalostiach a témach osobného či odborného záujmu, keď je prejav relatívne pomalý a jasný.
Pri čítaní si rozviniete schopnosť porozumieť textom, ktoré pozostávajú z každodennej slovnej zásoby často používanej v každodennom živote alebo ktoré sa vzťahujú na Vašu prácu či osobné záujmy, textom opisujúcim konkrétne udalosti, alebo abstraktné pocity a priania.
Na konverzačnej úrovni dokážete zvládnuť väčšinu situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania v oblastiach, kde sa hovorí po nemecky, môžete nepripravený vstúpiť do konverzácie na témy, ktoré sú známe, ktoré Vás osobne zaujímajú, alebo ktoré sa týkajú Vášho osobného každodenného života (napríklad rodina, koníčky, práca, cestovanie, súčasné udalosti), dokážete využiť už aj mierne pokročilejšie jazykové štruktúry, aby ste opísali skúsenosti a udalosti, svoje sny, nádeje a ambície, naučíte sa vyrozprávať príbeh alebo zápletku knihy či filmu a opísať svoje reakcie.
V písomnom prejave sa rozvinie schopnosť napísať súvislý text na témy, ktoré sú Vám známe alebo Vás osobne zaujímajú, budete vedieť napísať osobné listy opisujúce skúsenosti a dojmy a zážitky, alebo ľahšie poloformálne a formálne listy ako napríklad životopis, žiadosť o prijatie do zamestnania či reklamácie.

   Pre koho:   pre mládež a dospelých
   Počet hodín:    1-2 x 45-60 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
   Trvanie:   september – jún
   Dosiahnutie úrovne:   120 až 150 hodín
   Forma výuky:   individuálne alebo skupinovo
   Poznámka:   Môžete nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka.

[caldera_form id=“CF5ea816fbbc64d“]