Scroll to top

Jazykový kurz pre pokročilých – úroveň B2

Na tejto úrovni sa naučíte pevne uchopiť a bez väčších ťažkostí aplikovať gramatické štruktúry naučené na predošlých úrovniach, postupne prejdete od konkrétnych jednoznačných vyjadrovacích prostriedkov (majúcich svoj ekvivalent v našom materinskom jazyku) ku abstraktným, obrazným a metaforickým vyjadrovacím prostriedkom (ktoré nemajú svoj jednoznačný ekvivalent v našom materinskom jazyku a sú len ťažko preložiteľné – hovorové pevné frázy, príslovia, porekadlá, prirovnania).
Pri počúvaní dokážete porozumieť dlhšej reči a prednáškam a sledovať aj zložitú argumentačnú líniu za predpokladu, že téma Vám je dostatočne známa, pochopíte väčšinu televíznych správ a programov o aktuálnych udalostiach, dokážete porozumieť väčšine filmov a seriálov v spisovnom jazyku s občasnými hovorovými prvkami.
Pri čítaní sa rozvinú Vaše schopnosti pochopiť formálny písaný text, ako napr. články a správy týkajúce sa aktuálnych problémov, v ktorých pisatelia alebo autori adoptujú konkrétne postoje alebo názory, rozumiete súčasnej literárnej próze.
V ústnom prejave prejavíte značné konverzačné schopnosti v širokej škále tém, budete schopný/á prezentovať jasné podrobné opisy celého radu predmetov vzťahujúcich sa k Vašej oblasti záujmu, vysvetlíte svoje stanovisko na aktuálne otázky s uvedením výhod a nevýhod rozličných možností, budete schopný/á komunikovať tak plynule a spontánne, čo Vám celkom umožní viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi, viete sa aktívne zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom si viete vyjadriť a presadiť svoje názory.
V písomnom prejave budete vedieť napísať rôzne typy formálnych a neformálnych listov ako objednávka, reklamácia, sťažnosť, recenzia filmu alebo divadelného či literárneho diela, obsiahli list priateľovi.

   Pre koho:   pre mládež a dospelých
   Počet hodín:    1-2 x 45-60 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
   Trvanie:   september – jún
   Dosiahnutie úrovne:   140 až 180 hodín
   Forma výuky:   individuálne alebo skupinovo
   Poznámka:   Môžete nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka.

Máte záujem o naše kurzy?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.