Scroll to top

Jazykový kurz pre tých, ktorý sa chcú dostať na úroveň rodeného hovoriaceho – úroveň C2

Na tejto úrovni sa naučíte rozoznávať a porovnávať jednotlivé štylistické prvky a vrstvy od spisovného jazyka až po žargóny. Prehlbuje sa schopnosť chápať idiómy a frazeologizmy.
Pri počúvaní porozumiete akémukoľvek druhu hovoreného jazyka, či už je to naživo alebo z vysielania, dokonca aj keď je prejav rodeného hovoriaceho veľmi rýchly.
Ľahko čítate v podstate všetky formy písaného jazyka vrátane abstraktných textov náročných svojou stavbou a jazykom, ako sú napríklad príručky, odborné články a literárne diela.
Vaše konverzačné schopnosti sa rozvinú na úroveň rodeného hovoriaceho a bez námahy sa dokážete zúčastniť na akejkoľvek konverzácii alebo diskusii, dobre ovládate idiomatické a hovorové výrazy, dokážete sa vyjadrovať plynulo a presne používate jemné odtienky významu, ak pri vyjadrovaní narazíte na problém, dokážete sa vrátiť a preformulovať danú pasáž tak ľahko, že ostatní to ani nepostrehnú, dokážete podať jasný a plynulý opis alebo zdôvodnenie v štýle, ktorý sa hodí pre daný kontext a s efektívnou logickou štruktúrou, ktorá pomôže príjemcovi všimnúť si dôležité body a zapamätať si ich.
S ľahkosťou napíšete text v príslušnom štýle, dokážete napísať zložité listy, správy alebo články, ktoré prezentujú prípad s efektívnou logickou štruktúrou, ktorá pomôže príjemcovi všimnúť si dôležité body a zapamätať si ich, ste schopný/á napísať zhrnutia a recenzie o odborných prácach alebo literárnych dielach, viete napísať diplomovú prácu alebo sformulovať obchodnú zmluvu, či viesť zložitejšiu úradnú korešpondenciu.

   Pre koho:   pre mládež a dospelých
   Počet hodín:   1-2 x 60-80 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
   Trvanie:   september – jún
   Dosiahnutie úrovne:   200 až 300 hodín
   Forma výuky:   individuálne alebo skupinovo
   Poznámka:   V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka.

Máte záujem o naše kurzy?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.