Scroll to top

Jazykový kurz pre vysoko pokročilých – úroveň C1

Na tejto úrovni si budete prehlbovať slovnú zásobu a naučíte sa aktívne žonglovať so všetkými jazykovými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii.
Pri počúvaní rozumiete dlhšej reči aj keď nie je jasne štruktúrovaná a keď vzťahy sú iba naznačené, nie explicitne signalizované, dokážete bez väčšej námahy porozumieť televíznym programom a filmom.
Pri čítaní pochopíte text do veľkej hĺbky a taktiež porozumiete dlhým a zložitým faktickým a literárnym textom, pričom rozoznáte rozdiely v štýle, odborným článkom a dlhším návodom, dokonca aj keď sa nevzťahujú na Vašu oblasť pôsobenia alebo záujmov.
Pri komunikácii sa budete vyjadrovať s prehľadom a plynulo bez zjavného hľadania výrazov využívajúc jazyk pružne a účinne pre spoločenské a profesijné účely, budete schopný/á presne sformulovať svoje myšlienky a názory, dokážete vhodne nadviazať na príspevky ostatných hovoriacich, dokážete jasne a podrobne opísať zložité témy, rozširovať ich o vedľajšie témy, rozvíjať konkrétne body a zakončiť reč vhodným záverom.
V písomnom prejave budete schopný/á tvoriť texty na akademickej úrovni ako napríklad seminárne, alebo ročníkové práce, pracovné prezentácie, či viesť úradnú korešpondenciu.

   Pre koho:   pre mládež a dospelých
   Počet hodín:   1-2 x 60-80 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
   Trvanie:   september – jún
   Dosiahnutie úrovne:   160 až 260 hodín
   Forma výuky:   individuálne alebo skupinovo
   Poznámka:   V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka.

[caldera_form id=“CF5ea816fbbc64d“]