Scroll to top

Jazykový kurz pre tých, ktorý sa chcú dostať na úroveň rodeného hovoriaceho – úroveň C2

Na tejto úrovni nemáte žiadne ťažkosti pri pochopení akéhokoľvek druhu hovoreného jazyka, či už je to naživo alebo z vysielania, dokonca aj keď je prejav rodeného hovoriaceho veľmi rýchly za predpokladu, že máte dosť času na to, aby ste si zvykli na jeho výslovnosť. Ľahko čítate v podstate všetky formy písaného jazyka vrátane abstraktných textov náročných svojou stavbou a jazykom, ako sú napríklad príručky, odborné články a literárne diela.
Bez námahy sa dokážete zúčastniť na akejkoľvek konverzácii alebo diskusii a dobre ovládate idiomatické a hovorové výrazy. Dokážete sa vyjadrovať plynulo a presne vyjadrovať jemné odtienky významu. Ak pri vyjadrovaní sa narazíte na problém, dokážete sa vrátiť a preformulovať danú pasáž tak ľahko, že ostatní to ani nepostrehnú.
Dokážete podať jasný a plynulý opis alebo zdôvodnenie v štýle, ktorý sa hodí pre daný kontext a s efektívnou logickou štruktúrou, ktorá pomôže príjemcovi všimnúť si dôležité body a zapamätať si ich. Napíšete hladko plynúci text v príslušnom štýle. Dokážete napísať zložité listy, správy alebo články, ktoré prezentujú prípad s efektívnou logickou štruktúrou, ktorá pomôže príjemcovi všimnúť si dôležité body a zapamätať si ich. Ste schopný/á napísať zhrnutia a recenzie o odborných prácach alebo literárnych dielach.

   Pre koho:   pre mládež a dospelých
   Počet hodín:   1-2 x 60-80 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
   Trvanie:   september – jún
   Dosiahnutie úrovne:   200 až 300 hodín
   Forma výuky:   individuálne alebo skupinovo
   Poznámka:   V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka.

[caldera_form id=“CF5ea816fbbc64d“]