Scroll to top

Jazykový kurz pre deti a mládež
v školskom veku - 1. stupeň

Naše jazykové kurzy pre deti vo veku 7-10 rokov ponúkajú príležitosť pre deti naučiť sa po slovensky v zábavnom, uvoľnenom prostredí. Jazykové kurzy vytárame tak, aby pomohli deťom dosiahnuť svoj plný potenciál. Používame také učebné materiály, v ktorých popri jazykových hier deti majú možnosť skúmať aj spoločenské hodnoty. Naše motivujúce učebné materiály, ktoré rozvíjajú myslenie, posilňujú pamäť detí a zlepšujú ich koncentráciu. Učebné osnovy prispôsobujeme potrebám a schopnostiam študentov. Počas hodín využívame rad doplnkových materiálov, ako kartičky na rozvinutie slovnej zásoby namiesto prekladovej metódy, videá, čítanky, jazykové hry, zábavné gramatické knižky a plagáty. Na našich jazykových kurzoch sa deti učia zábavnou formou a dosahujú lepšie výsledky v škole alebo predbehnú svojich spolužiakov vďaka tomu, že slovenčinu používajú aktívne, majú bohatú slovnú zásobu a gramatické javy používajú v zmysluplných kontextoch.

   Pre koho:  pre deti vo veku od 7 do 10 rokov
   Počet hodín:   2×45 min./týždeň
   Trvanie:   september – jún
   Forma výuky:   individuálne alebo skupinovo
   Poznámka:   Dieťa môže nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame  nové,  kratšie kurzy aj počas roka.

[caldera_form id=“CF5ea816fbbc64d“]