Scroll to top

Jazykový kurz pre deti a mládež
v stredoškolskom veku

Na jazykových kurzoch pre tínedžrov vo veku 15-19 rokov sa zameriavame na rozvoj ich konverzačných schopností so zreteľom na postupnú prípravu na maturitné skúšky na všetkých typoch stredných a nadstavbových škôl. Učebné osnovy prispôsobujeme potrebám a schopnostiam študentov. Na hodinách si študenti kreatívne rozvíjajú všetky kľúčové jazykové zručnosti, ako čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie. Aktívne ovládanie všetkých aspektov jazyka napomôže študentom osvojiť si slovenčinu bez zbytočného bifľovania a neskôr nájsť vhodné pracovné miesto na Slovensku alebo aj v zahraničí adekvátne svojim vedomostiam a schopnostiam.

Samozrejme do hodín pravidelne zakomponujeme zábavné komunikačné aktivity na rozšírenie slovnej zásoby a upevnenie gramatiky, aby sme poskytli všetkým študentom dostatok priestoru na rozvinutie sebavedomého ústneho prejavu. Na hodinách využívame najnovšie svetové poznatky z výuky cudzích jazykov. Materiály čerpáme z najnovších učebníc slovenciny ako cudzieho jazyka, ktoré sú vypracované podľa Európskeho referenčného rámca.

Študentov v posledných ročníkoch stredných škôl vieme pripraviť na prijímacie skúšky na vysoké školy na Slovensku alebo na medzinárodné jazykové certifikáty ECL, cez ktoré môžu získať cenné body na prijatie na univerzitné štúdium v Maďarsku.

   Pre koho:   pre deti vo veku od 15 do 19 rokov
   Počet hodín:   2×45 min./týždeň
   Trvanie:   september – jún
   Forma výuky:   individuálne alebo skupinovo
   Poznámka:   Dieťa môže nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame  nové,  kratšie kurzy aj počas roka.

Máte záujem o naše kurzy?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.