Scroll to top

Jazykový kurz pre deti
v predškolskom veku

Náš kurz pre deti v predškolskom veku je jemný úvod do slovenského jazyka pre malé deti vo veku od 3 rokov založený na pesničkách. Naše kurzy pomáhajú deťom zvyknúť si na myšlienku slovenského jazyka a vytvoriť si k nemu pozitívny vzťah. Aktivity sú založené nielen na jazyku, ale aj na vzdelávacích aktivitách, na ktorých sa kladie dôraz na rozvoj celého dieťaťa, a to súbežne s tým, čo sa učia na hodinách.

Na hodinách sa sústreďujeme na zariadenie rutiny a vedenie detí prostredníctvom zábavy, atraktívnych a komunikatívnych cvičení a hier. Dobre zavedené opakujúce sa aktivity prinášajú pocit bezpečia, čo pomáha deťom naplno sa zúčastňovať hodín.

Pracovné listy poskytujú možnosť rozvinúť motorické schopnosti ako aj precvičovať slovenký jazyk. Deti si zlepšia koordináciu očí a rúk a rozvinú základné zručnosti potrebné pre písanie pomocou bludísk a vyfarbovacích aktivít. Na hodinách deti počítajú, nachádzajú rozdiely, hľadajú chýbajúce časti na obrázkoch.

Ručná bábka „mačka“ je jedným z hlavných postáv na hodine, ktorá pomáha rozvinúť pozitívne komunikačné prostredie medzi deťmi a učiteľkou. Okrem bábky používame aj plagáty na aktuálne sviatky v roku, obrázkové kartičky, príbehy, pesničky a hry na okorenenie lekcií a aby sme nabádali detičky voľne sa prejaviť a hrať v slovenčine.

   Pre koho:   pre deti vo veku od 3-4 rokov do veku 6 rokov
   Frekvencia hodín:   2×40 min./týždeň
   Trvanie:   september – jún
   Forma výuky:   individuálne alebo skupinovo
   Poznámka:   Dieťa môže nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame  nové,  kratšie kurzy aj počas roka.

[caldera_form id=“CF5ea816fbbc64d“]