Scroll to top

Jazykový kurz pre deti a mládež
v stredoškolskom veku

Na jazykových kurzoch pre tínedžrov vo veku 15-19 rokov sa zameriavame na rozvoj ich konverzačných schopností so zreteľom na postupnú prípravu na maturitné skúšky na všetkých typoch stredných a nadstavbových škôl. Učebné osnovy prispôsobujeme potrebám a schopnostiam študentov. Na hodinách si študenti kreatívne rozvíjajú všetky kľúčové jazykové zručnosti, ako čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie. Aktívne ovládanie všetkých aspektov jazyka napomôže študentom osvojiť si taliančiny bez zbytočného bifľovania a neskôr nájsť vhodné pracovné miesto na Slovensku alebo aj v zahraničí adekvátne svojim vedomostiam a schopnostiam.

Samozrejme do hodín pravidelne zakomponujeme zábavné komunikačné aktivity na rozšírenie slovnej zásoby a upevnenie gramatiky, aby sme poskytli všetkým študentom dostatok priestoru na rozvinutie sebavedomého ústneho prejavu. Na hodinách využívame najnovšie svetové poznatky z výuky taliančiny ako svetového jazyka.

Študentov v posledných ročníkoch stredných škôl vieme pripraviť na prijímacie skúšky na vysoké školy na Slovensku alebo na medzinárodné jazykové certifikáty.

   Pre koho:   pre deti vo veku od 15 do 19 rokov
   Počet hodín:   2×45 min./týždeň
   Trvanie:   september – jún
   Forma výuky:   individuálne alebo skupinovo
   Poznámka:   Dieťa môže nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame  nové,  kratšie kurzy aj počas roka.

Máte záujem o naše kurzy?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.