Scroll to top

Jazykový kurz pre mierne pokročilých – úroveň A2

Na konci kurzu dokážete porozumieť frázam a najbežnejšej slovnej zásobe vo vzťahu k oblastiam, ktoré sa Vás bezprostredne týkajú (napríklad základné informácie o mne a rodine, nakupovaní, miestnej oblasti, zamestnaní). Dokážete pochopiť zmysel v krátkych, jasných a jednoduchých správach a oznámeniach. Prečítate veľmi krátke jednoduché texty. Viete nájsť konkrétne predvídateľné informácie v jednoduchom každodennom materiáli, ako sú napríklad inzeráty, prospekty, jedálne lístky a časové harmonogramy a dokážem porozumieť krátkymi jednoduchým osobným listom. Ste schopný/á komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách vyžadujúcich jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych témach a činnostiach. Zvládnete veľmi krátke spoločenské kontakty, dokonca aj keď zvyčajne nerozumiete dostatočne na to, aby ste sami udržiavali konverzáciu. Dokážete použiť sériu fráz a viet na jednoduchý opis Vašej rodiny a ostatných ľudí, životných podmienok, Vášho vzdelania a terajšej alebo nedávnej práce. Ste schopný/á napísať krátke, jednoduché oznámenia a správy vzťahujúce sa na Vaše bezprostredné potreby. Dokážete napísať veľmi jednoduchý osobný list, napríklad poďakovanie.

   Pre koho:   pre mládež a dospelých
   Počet hodín:    1-2 x 45-60 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
   Trvanie:   september – jún
   Dosiahnutie úrovne:   100 až 120 hodín
   Forma výuky:   individuálne alebo skupinovo
   Poznámka:   Môžete nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka.

[caldera_form id=“CF5ea816fbbc64d“]