Scroll to top

Jazykový kurz pre pokročilých – úroveň B1

Na tejto úrovni sa naučíte pochopiť hlavné body jasnej štandardnej reči o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretávate v škole, práci, vo voľnom čase atď. Rozumiete zmyslu mnohých rozhlasových alebo televíznych programov o aktuálnych udalostiach a témach osobného či odborného záujmu, keď je prejav relatívne pomalý a jasný. Porozumiete textom, ktoré pozostávajú z každodennej slovnej zásoby často používanej v každodennom živote alebo ktoré sa vzťahujú sa na Vašu prácu. Dokážete porozumieť opisom udalostí, pocitov a prianí v osobných listoch. Dokážete zvládnuť väčšinu situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Môžete nepripravený vstúpiť do konverzácie na témy, ktoré sú známe, ktoré Vás osobne zaujímajú, alebo ktoré sa týkajú osobného každodenného života (napríklad rodina, koníčky, práca, cestovanie, súčasné udalosti). Dokážete spájať frázy jednoduchým spôsobom, aby ste opísali skúsenosti a udalosti, svoje sny, nádeje a ambície.
Stručne dokážete uviesť dôvody a vysvetlenia názorov a plánov. Naučíte sa vyrozprávať príbeh alebo zápletku knihy či filmu a opísať svoje reakcie. Dokážete napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú Vám známe alebo ma osobne zaujímajú. Viete napísať osobné listy opisujúce skúsenosti a dojmy.

   Pre koho:   pre mládež a dospelých
   Počet hodín:    1-2 x 45-60 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
   Trvanie:   september – jún
   Dosiahnutie úrovne:   120 až 150 hodín
   Forma výuky:   individuálne alebo skupinovo
   Poznámka:   Môžete nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka.

[caldera_form id=“CF5ea816fbbc64d“]