Scroll to top

Jazykový kurz pre pokročilých – úroveň B2

Na tejto úrovni dokážete porozumieť dlhšej reči a prednáškam a sledovať aj zložitú argumentačnú líniu za predpokladu, že téma Vám je dostatočne známa. Pochopíte väčšinu televíznych správ a programov o aktuálnych udalostiach. Dokážem porozumieť väčšine filmov v spisovnom jazyku. Prečítate články a správy týkajúce sa aktuálnych problémov, v ktorých pisatelia alebo autori adoptujú konkrétne postoje alebo názory. Rozumiete súčasnej literárnej próze.

Ste schopný/á prezentovať jasné podrobné opisy celého radu predmetov vzťahujúcich sa na Vašu oblasť záujmu. Vysvetlíte svoje stanovisko na aktuálne otázky s uvedením výhod a nevýhod rozličných možností. Ste schopný/á komunikovať na takej úrovni plynulosti a spontánnosti, ktorá Vám celkom umožňuje viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi. Viete sa aktívne zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom vyjadrujete a presadzujete svoje názory.

   Pre koho:   pre mládež a dospelých
   Počet hodín:    1-2 x 45-60 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
   Trvanie:   september – jún
   Dosiahnutie úrovne:   140 až 180 hodín
   Forma výuky:   individuálne alebo skupinovo
   Poznámka:   Môžete nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka.

[caldera_form id=“CF5ea816fbbc64d“]