Scroll to top

Jazykových kurz pre začiatočníkov – úroveň A1

Na tejto úrovni sa naučíte základné stavebné prvky nemeckého jazyka a ich skladanie do viet, zoznámite sa s pravopisom a správnou výslovnosťou, so základnými každodennými frázami, slovnou zásobou a gramatikou.
Pri počúvaní sa naučíte rozoznať tieto slová a frázy týkajúce sa predovšetkým Vás a Vašej rodiny a najbližšieho okolia, ďalej v oznámeniach na verejných miestach ako sú obchody, alebo stanice, ak ľudia hovoria pomaly, jasne a zrozumiteľne.
Pri čítaní budete vedieť nájsť potrebné konkrétne predvídateľné informácie v jednoduchom každodennom materiáli, ako sú napríklad inzeráty, prospekty, jedálne lístky a časové harmonogramy, na základe ktorých textu porozumiete ako celku a pri tom podchytíte taktiež pravopis.
V ústnom prejave sa naučíte komunikovať jednoduchými kratšími vetami, klásť a odpovedať na jednoduché otázky v oblasti Vašich základných potrieb a činností, jednoduchými frázami opísať miesto, kde žijete alebo pracujete a ľudí, ktorých poznáte.
V písomnom prejave budete vedieť napísať krátku pohľadnicu, veľmi jednoduchý neformálny jednoduchý list či e-mail a vyplniť formuláre s osobnými údajmi ako sú napríklad registračné formuláre v hoteloch.

   Pre koho:   pre mládež a dospelých
   Počet hodín:    1-2 x 45-60 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
   Trvanie:   september – jún
   Dosiahnutie úrovne:   80 až 120 hodín
   Forma výuky:   individuálne alebo skupinovo
   Poznámka:   Môžete nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka.

Máte záujem o naše kurzy?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.