Scroll to top

Jazykových kurz pre začiatočníkov – úroveň A1

Na konci jazykového kurzu dokážete rozoznať známe slová a veľmi základné frázy týkajúce sa Vás a Vašej rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne. Rozumiete známym menám, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch. Viete komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že Váš partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči a že mi pomôže sformulovať, čo ja sa pokúšam povedať. Ste schopný/á klásť a odpovedať na jednoduché otázky v oblasti Vašich základných potrieb alebo na veľmi známe témy. Využívate jednoduché frázy a vetami opísať miesto, kde žijete a ľudí, ktorých poznáte. Dokážete napísať krátku jednoduchú pohľadnicu, napríklad dokážete poslať pozdravy z dovolenky. Takisto viete vyplniť formuláre s osobnými údajmi, napríklad uviesť svoje meno, štátnu príslušnosť a adresu na registračnom formulári v hoteli.

   Pre koho:   pre mládež a dospelých
   Počet hodín:    1-2 x 45-60 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
   Trvanie:   september – jún
   Dosiahnutie úrovne:   80 až 120 hodín
   Forma výuky:   individuálne alebo skupinovo
   Poznámka:   Môžete nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka.

[caldera_form id=“CF5ea816fbbc64d“]